tin tức

Dự đoán các biến cố tim mạch lâm sàng bằng độ dày nội trung mạc động mạch cảnh

2015-01-14

Dự đoán các biến cố tim mạch lâm sàng bằng độ dày nội trung mạc động mạch cảnh

Dự đoán các biến cố tim mạch lâm sàng bằng độ dày nội trung mạc động mạch cảnh
 

Nền tảng: độ dày nội trung mạc động mạch cảnh ngày càng được sử dụng như 1 dấu hiệu thay thế cho xơ vữa mạch máu.

Dộ dày nội trung mạc động mạch cảnh ngày càng được sử dụng như 1 dấu hiệu thay thế cho xơ vữa mạch máu.


Độ dày nội trung mạc động mạch cảnh là 1 yếu tố dự đoán quan trọng cho các biến cố mạch máu trong tương lai. Mối liên hệ của mỗi độ dày nội trung mạc động mạch cảnh khác nhau với nguy cơ đột quỵ hơi cao hơn so với nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Độ dày nội trung mạc động mạch cảnh là 1 kiểu hình trung gian cho xơ vữa mạch máu sớm. Tăng độ dày nội trung mạc động mạch cảnh là 1 mối liên kết với các yếu tố nguy cơ mạch máu.

Một điều kiện tiên quyết cho ứng dụng này của độ dày nội trung mạc động mạch cảnh là nó có thể dự đoán các biến cố mạch máu lâm sàng trong tương lai. Một số các nghiên cứu theo chiều dọc cho thấy mối quan hệ giữa độ dày nội trung mạc động mạch cảnh và các biến cố tương lai, thường gặp nhất là tỷ lệ của các biến cố tim mạch (nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, bệnh mạch vành) và các biến cố về tai biến mạch máu não (đột quỵ hay thiếu máu não tạm thời).

Khi mức chênh lệch tuyệt đối của độ dày nội trung mạc động mạch cảnh là 0.1mm, nguy cơ đột quỵ tăng từ 13% đến 18%.
 
Khi mức chênh lệch tuyệt đối của độ dày nội trung mạc động mạch cảnh là 0.1mm, thì nguy cơ nhồi máu cơ tim trong tương lai tăng từ 10% đến 15%, nguy cơ đột quỵ tăng từ 13% đến 18%.